Release notes WAVEDESK ERP

Release notes WAVEDESK ERP

Chronologisch overzicht terugvinden van de verschillende releases van het platform voor de huidige maand met een beschrijving van de nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn aangebracht aan het platform.
Een volledige historiek van releases kan u raadplegen via de onderstaande link.In ontwikkeling

Ondersteuning EOS protocol
Ondersteuning van het Reynaers EOS protocol voor de doorsturing van bestellingen.

Integratie Office - uitbreiding voor extractie documenten
Uitbreiding van de Office integratie met de mogelijkheid om de documenten te extracten uit de mails en deze afzonderlijk op te slaan in de projecten

Planning
 1. Automatische instelling van de ploeg in functie van de instellingen - ploegen
 2. Mogelijkheid om meerdere dagen in te plannen als 1 blok


Release 20/02/2024

Planning
 1. Automatische overname van de productietijden van de productiestadiums

Mobiele toepassingen
Mogelijkheid om meerdere foto's in 1x te selecteren op het toestel en deze in 1x te uploaden naar het actieve project (in validatie in de stores)

Website
Het werk aan de nieuwe WAVEDESK-website is begonnen, een preview van de website is terug te vinden op de volgende locatie: https://wavedeskerp.zohosites.eu/

Release 16/02/2024

Tabbladen ERP-projectfiche
Verwijdering van de iconen in de tabbladen van de ERP-projectfiche, dit om het moeten scrollen naar de meeste rechtse tabbladen te vermijden.

Mail templates
Toevoeging van een bijkomende mail template voor het automatisch doormailen van de digitale werkbon (na uitvoering van de werken).

Werkbonnen
Mogelijkheid om afwerkingen te selecteren binnen een project en vanaf deze selectie een digitale werkbon aan te maken.

Afwerking ERP-project
Weergave van een extra kolom met het werkbonnummer in dewelke een afwerking is opgenomen.

Overzicht openstaande afwerkingen
Toevoeging van een extra kolom met het werbonnummer in dewelke een afwerking is opgenomen.

Activatie tabblad werkbonnen ERP-project
Activatie van het tabblad werkbonnen binnen de ERP-projectfiche.

Aanpassing volgorde tabbladen onder documenten
Aanpassing van de volgorde van de tabbladen onder het hoofdtabblad documenten naar:
 1. Bestellingen
 2. Documenten
 3. Orderbevestigingen
 4. Aankoopfacturen
Overzicht mailverkeer - mappen
Het overzicht van het mailverkeer is uitgebreid met de mogelijkheid om mappen te gebruiken.
Standaard is vanaf heden altijd 1 standaardmap aanwezig waar alle nu al aanwezige mails zijn in opgenomen.
Het is nu mogelijk om bijkomende mappen aan te maken zodat de mails kunnen onderverdeeld worden in een door u gekozen onderverdeling.

Planning plaatsing
 1. Verbetering van de beveiliging van de plaatsingsplanning, er konden nog steeds items aangemaakt worden door de snelkoppeling rechtsboven ook al had de gebruiker niet de nodige rechten

Release 15/02/2024

Relaties
Wijziging volgorde velden naam en voornaam.

Contacten
Wijziging volgorde velden naam en voornaam.

Persoonlijk profiel
 1. Mogelijkheid om een standaard medewerker te selecteren die moet ingevuld worden bij de creatie van nieuwe taken
 2. Mogelijkheid om als delta voor de taken -1 op te geven, dit zal maken dat alle openstaande taken steeds worden weergegeven
Solar dashboard
Verbetering in het Solar dashboard voor wat betreft de delta van de taken, hier werd geen rekening gehouden met de opgegeven waarde in het persoonlijk profiel bij het openen van het dashboard.

Algemene instellingen
Mogelijkheid om een standaard commercieel verantwoordelijke op te geven. Deze zal standaard worden ingevuld bij de creatie van een nieuw CRM-dossier.

Offertemodule
Verbetering in de offertemodule om specifieke artikelen al dan niet weer te geven op de offerte.

Service mailen taakherinneringen
Activatie van de service die automatisch herinneringen kan versturen voor openstaande taken.
Dit zal de service enkel doen indien de optie werd aangevinkt bij de creatie van een taak.

Volgnummers
Toevoeging van een bijkomend volgnummer voor de nummering van de werkbonnen.

Release 14/02/2024

Orderbevestigingen
Oplossing van een mogelijke foutmelding bij het aanmaken van een orderbevestiging.

Construction - gebouwen
Aanpassing van de volgorde van de velden binnen de fiche van een gebouw waar we eerst de locatie weergeven en daarna de postcode.

Relaties
Aanpassing van de beschikbare regio's in de relatiefiche.
We hebben hier nu de volgende keuzes: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel, Antwerpen en Wallonië.

Release 13/02/2024

Tabblad documenten projectfiche
 1. Overschakeling naar sub-tabbladen binnen het tabblad documenten

Planning
 1. Bijkomende keuze in de algemene instellingen om de dagplanning of weekplanning te gebruiken voor de plaatsing
 2. Weergave van de projectnaam in de lijst van de projecten bij het toevoegen of wijzigen van een planningsitem

Algemene instellingen
Toevoeging van 2 bijkomende parameters in de algemene instellingen van het platform:
 1. Uurloon voor herstellingen (DNV)
 2. DNV: indicatie of het platform moet rekening houd met de geregistreerde rijtijden of terugvalt op de berekende afstand naar de werf

Afwerkingen
 1. Toevoeging van een bijkomend veld in de fiche van de afwerking om aan te geven of de afwerking al dan niet onder de garantie valt. Dit veld geven we ook weer in de lijst van de afwerkingen
 2. Mogelijkheid om meerdere afwerkingen te selecteren ter hoogte van de lijst met de afwerkingen en van deze selectie een werkbon aan te maken

Release 12/02/2024

Planning
 1. Mogelijkheid om manueel projecten in te plannen in de productieplanning
 2. Verbetering ter hoogte van de verwerking van de vlag 'contact' bij het inboeken van planningsitems rechtstreeks in de productieplanning of de plaatsingsplanning

Release 09/02/2024

REST-api
Aanpassing van de REST-api voor de behandeling van grotere volumes.
Hele grote imports van o.a. ReynaPro (80+ posities) kon een foutmelding geven bij het importeren van de gegevens.

Mappenstructuur projecten
Aanpassing van de weergave van de mappenstructuur van de projecten.
Indien er geen specifieke volgorde werd gekozen voor de mappen valt het platform nu terug op een alfabetische sortering van de mappen.

Release 08/02/2024

Volgorde mappen bestandsstructuur projecten
De volgorde van de mappenstructuur is nu aanpasbaar.
In vorige releases werden de mappen steeds gesorteerd op naam van de map.
Dit is op heden nog steeds zo, maar de mogelijkheid om de sortering op naam te overrulen is toegevoegd aan het platform.

Gecomprimeerde download aanmaken bestanden
Ter hoogte van de bestanden is een bijkomende snelkoppeling voorzien om een gecomprimeerd bestand aan te maken van de geselecteerde bestanden in de lijst.
U kan 1 of meerdere bestanden selecteren in de lijst met de sneltoetsen en bij het selecteren van de onderstaande snelkoppeling zal het platform een zip-bestand aanmaken en automatisch downloaden.

Snelkoppeling om een gecomprimeerd bestand aan te maken


Overzicht aankoopbestellingen
Toevoeging van het veld ordernummer aan de lijst van de beschikbare velden met de mogelijkheid om te filteren op deze kolom.

Afdruk bestelbon - projectreferentie
Toevoeging van het projectnummer en de projectnaam als referentie on de afdruk van de bestelbonnen.

Detailfiche projectartikel - mogelijkheid tot aanpassen
Bijkomende mogelijkheid om binnen de details van een projectartikel dat gekoppeld is aan een artikel in het artikelbeheer, de detailfiche van het artikel in het artikelbeheer te openen.
Dit laat toe om aanpassingen aan te brengen aan de artikelfiche.
Deze zullen direct gereflecteerd worden in het artikel binnen de artikellijst van het project.

Beheer btw-codes
Kleine aanpassing aan de types van btw-codes om duidelijk te maken welk type moet gebruikt worden voor de melding btw-verlegd.

Rappelbeheer
Bij het openen van het rappelbeheer tonen we nu standaard enkel de klanten met het bedrag openstaand dat al vervallen is.
De optie om alle openstaande klanten te zien, al dan niet met al vervallen facturen blijft mogelijk door de optie te selecteren bovenaan.

Facturatie
Automatische toekenning van het type van factuur indien er geen type werd gekozen, het platform zal hier standaard kiezen voor factuur.
Indien het totaalbedrag van de factuur negatief is zal het platform dit automatisch aanpassen naar creditnota.

Planning
Creatie automatische planningservice die algemeen inzetbaar is voor alle accounts.
De automatische planningservice die tot op heden actief is was enkel inzetbaar op 1 account met een aantal specifieke parameters.

Release 07/02/2024

Bestellingen
Verbetering in de aanmaak van de bestellingen om de opgegeven opmerkingen over de bestelling mee te nemen in het besteldocument.

Controle ondernemingsnummer
Verbetering in de controle van ondernemingsnummers binnen het platform om rekening te houden met de nieuwe reeks die start met het begincijfer 1.

Contacten - selectievenster
Verbeteringen aan de lay-out van het selectievenster voor de contacten.

Toevoegen afbeelding afwerkingen
Verbetering ter hoogte van het toevoegen van afbeedlingen aan afwerkingen.
Hier was er een mogelijkheid dat het platform een foutmelding gaf na het uploaden van de afbeelding. Dit is verholpen.

Dashboard construction gebruikers
Er is een aanpassing aangebracht voor gebruikers van de construction projecten zodat ook hier een default dashboard kan worden geopend na het aanmelden op het platform.

Mail generatie bestellingen
Verbetering in de generatie van de mail voor het plaatsen van bestellingen indien het leveringsadres het werfadres is.
Er kon een foutmelding optreden bij het parsen van de postcode en de locatie van het werfadres in de mailtemplate.

Aanpassing REST-api call projectinfo
Aanpassing van de REST-api call voor het opvragen van de projectinfo.
We geven nu ook de aanspreektitel mee van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het project.

Offertebeheer - ingave offerte
 1. Weergave van de posities in de lijst van de artikelen
 2. De volgorde, de breedte en het al dan niet zichtbaar zijn van een kolom in de artikellijst van de offerte kan nu worden gekozen per individuele gebruiker
Import artikelen
Toevoeging van een nieuw tussenvenster van waaruit het mogelijk is om een Archimede of ReynaPro offerte te selecteren.
De artikelen zullen worden weergegeven in dit tussenvenster.
Hierbij zal het platform een aantal validaties uitvoeren waarbij eventuele fouten of problemen worden weergegeven.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om de artikelfiche van een artikel in de lijst rechtstreeks aan te passen of het artikel zelf te vervangen door een ander artikel.
Na bevestiging zullen de artikelen worden geïnjecteerd in de artikellijst van het project.

Release 05/02/2024

Release van de eerste universele plug-in's voor Outlook.
Er zijn 2 versies beschikbaar, een 32-bit versie en een 64-bit versie in functie van de versie van Outlook die is geïnstalleerd op uw computer.
Download locatie 32-bit versie:  terug te vinden op deze locatie
Download locatie 64-bit versie:  terug te vinden op deze locatie

Release 04/02/2024

Beheer nummering
Toevoeging van een bijkomend volgnummer in het beheer van de volgnummers voor de nummering van de orderbevestigingen.

Orderbevestigingen
 1. Activatie van het beheer van de orderbevestigingen onder het luik financieel in het hoofdmenu van het platform
 2. Toevoeging van de nodig templates voor het afdrukken en het mailen van orderbevestigingen
 3. Activatie van de orderbevestigingen in de CRM-projectfiches en de ERP-projectfiches

Release 02/02/2024

Rappelbeheer
Mogelijkheid om de rappelcounter aan te passen voor een specifieke factuur.
Dit kan gebruikt worden indien er al rappels werden verstuurd naar de klant maar deze ten onrechte werden verstuurd omdat er iets niet in orde was waardoor de klant niet bereid was te betalen.
Op deze manier kan de teller teruggedraaid worden.

Bestellingen
De bestellingen gaan nu rekening houden met de bestelhoeveelheden die zijn opgegeven in de artikelfiche.

Offertes - afdruk
Verschillende verbeteringen in de afdruk van de offertes:
 1. Correcte weergave van html-tags in de opties
 2. Sommatie van het totaal aan opties om duidelijk te maken dat deze niet aanwezig zijn in de totaalprijs
 3. Verbetering in de alignering van verschillende onderdelen van de offerte

Projectartikelen
 1. Toevoeging van het veld eenheid aan de pop-up vensters voor het toevoegen of wijzigen van een artikel uit de lijst
 2. Toevoeging van het veld bestelcode leverancier aan het venster voor het toevoegen of wijzigen van een vrij artikel

Artikelbeheer
De vlag om aan te geven dat alle artikelen moeten weergegeven worden ongeacht de hoofdgroep en subgroep houden we nu bij per gebruiker.
Bij het opnieuw openen van het artikelbeheer zal deze terug de gekozen voorkeur overnemen.


Aanpassing verwerking eenheden artikelen in import
Er is een aanpassing gedaan aan de verwerking van de eenheden voor de artikelen uit ReynaPro.
Gelieve de nieuwe versie te downloaden van de client - deze is terug te vinden op deze locatie.

Release 01/02/2024

Bestellingen
 1. Automatische bewaring van het aangemaakte besteldocument in de details van de bestelling
 2. Ondersteuning voor het afdrukken van de bestelbon en het doormailen naar de leverancier toe
 3. Bijkomende lijn met de afmetingen voor breedte, hoogte en lengte indien aanwezig op het artikel

Artikelen ERP-project
 1. Toevoeging van het interne arikelnummer aan de lijst met de mogelijkheid om hierop te filteren
 2. Toevoeging van lengte, breedte en hoogte aan de lijst
 3. Toevoeging van lengte en eenheid aan de vensters om het artikel aan te passen in de artikellijst
 4. Mogelijkheid om te sorteren op kolommen
 5. Mogelijkheid om te zoeken op de artikelnaam
 6. Correctie ter hoogte van het aantal dat we verwerken voor de profielen
 7. Bij het importeren van profielen plaatsen we de eenheid van het projectartikel nu standaard op 'stuks'
 8. Weergave van de kleur in de lijst van de artikelen

Aanpassing automatische aanmaak artikelen
Indien er in de algemene instellingen is opgegeven welke btw-code moet gebruikt worden bij de creatie van een artikel zal dit nu overgenomen worden

Aanpassing verwerking profielen in import
Er is een aanpassing gedaan aan de import van de profielen uit ReynaPro.
Gelieve de nieuwe versie te downloaden van de client - deze is terug te vinden op deze locatie.

  • Related Articles

  • Release notes WAVEDESK ERP 11-2023

   Release 30/11/2023 Aankoopfacturen Verbetering van de lay-out voor lagere resoluties. De knoppen onderaan het venster voor het toevoegen van een aankoopfactuur konden soms niet volledig zichtbaar zijn. Lijst offertes projecten De standaard ...
  • Release notes WAVEDESK ERP 01-2024

   Release 31/01/2024 ReynaPro - verwerking artikelen in project Bij het binnentrekken van artikelen uit ReynaPro hanteren we nu de volgende parameters: Maximum stock plaatsen we op 0 (bij creatie) Bestelpunt 1 (bij creatie) Stockartikel plaatsen we ...
  • Release notes WAVEDESK ERP 12-2023

   Release 31/12/2023 Projectfiches Herbenoeming van het tabblad 'Offerte / bestelbon' naar 'Offertes / orderbevestigingen'. Artikelbeheer Herbenoeming van het veld 'Aantal uren' in 'Duurtijd' gezien we nu werken met 2 mogelijke tijdseenheden Bijkomende ...
  • Release notes WAVEDESK Suite

   Welkom bij de release notes van WAVEDESK Suite. Hier kan u een chronologisch overzicht terugvinden van de verschillende releases van het platform met een beschrijving van de nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn aangebracht aan het ...
  • Release notes WAVEDESK CREDIT 12-2023

   Release 07/12/2023 Contacten - bedrijven - immokantoren Bij het verlaten van het gsm-veld in de contacten voeren we nu een automatische formattering door van het nummer Bij het verlaten van het veld telefoon voeren we nu een automatische formattering ...